เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์อาหารปู่ทน

ที่ตั้ง

99 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน

ความเป็นมาของกิจการ

ปู่ทนเป็นพ่อครัวประจำหมู่บ้าน ในชุมชนชนบทภาคเหนือ ถ้าหากบ้านไหนมีงานบวช งานบุญ หรืองานเลี้ยงแขกจำนวนมาก มักจะต้องมีไส้อั่ว หมูยอ น้ำพริก แกงฮังเลขึ้นสำรับเสมอ คนทางภาคเหนือมักเรียกนายช่าง หรือผู้ที่ชำนาญงานฝีมือด้านใดด้านหนึ่งเรียกว่าสล่า ซึ่งถ้าในหมู่บ้านต้องการทำแกงฮังเล มักจะต้อง ให้ปู่ทนเป็นคนปรุง ปู่ทนจึงเป็นสล่าแกงฮังเล จึงเป็นที่มาของ หจก.ผลิตภัณฑ์อาหารปู่ทน ส่วน แบรนด์ ณ เสนซึ่งคุณรชฏ จิณสน เป็นหลานชายของปู่ทน จิณเสน เลยได้นำนามสกุลจิณเสนนำมาสร้างเป็นแบรนด์สินค้า โดยตัดคำย่อจากนามสกุลเป็น ณ เสน