เกี่ยวกับ อาร์ตติกเฟอร์นิเจอร์

ธุรกิจออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนจากไม้สน มาสรรค์สร้างเป็นผลิตภัณฑ์โดยการผลิตจะเน้นคุณภาพและความออกแบบที่มีความสวยงาม ปัจจุบันทำงานร่วมกับน้องชาย สินค้าโดยส่วนใหญ่ made by order

ที่ตั้ง

73 หมู่ที่ 2 ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140

ความเป็นมาของกิจการ

คุณอิสมาแอล จบการศึกษาสาขาการออกแบบและประยุกต์ศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ทำธุรกิจ ออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนจากไม้สน เนื่องจากไม้สนมีลวดลายไม้ที่สวยงาม รวมทั้งการนำของเสีย (waste) เช่น เศษกะลามะพร้าวมาทำเป็นโคมไฟดอกไม้ การนําเศษไม้ชิ้นเล็กๆ ไปใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างฉากไม้ หรือการนำเสื้อผ้าเก่าๆ เช่น เสื้อยืดที่ไม่ใช้แล้วแต่มีลวดลายที่เก๋ไก๋ มาสรรค์สร้างเป็นผลิตภัณฑ์โดยการผลิตจะเน้นคุณภาพและความออกแบบที่มีความสวยงาม ปัจจุบันทำงานร่วมกับน้องชาย สินค้าโดยส่วนใหญ่ made by order กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ งานออกแบบนั้นผู้ประกอบการมีความเชี่ยวชาญและชำนาญอยู่แล้ว หากแต่งานผลิตนั้นยังต้องศึกษาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา และแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญคือ ห้องเรียน google