เกี่ยวกับ โรงแรมเอ็มทูโฮเทลวอเตอร์ไซด์

ที่ตั้ง

629 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

ความเป็นมาของกิจการ

M2 Hotel สาขาแรก จดทะเบียน ปี 2556 เปิดให้บริการแบบ Bed & Breakfast อยู่ใกล้บริษัทขนส่ง ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าองค์กร เพราะทำเลอยู่ใจกลางเมือง แต่ไม่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยว ที่มีความต้องการพักชมบรรยากาศกว๊านพะเยา จึงทำให้เกิด M2 Hotel Waterside ขึ้น เนื่องจากมีที่ติดกว๊านพะเยาอยู่แล้ว และต้องการขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ