เกี่ยวกับ หมูฝอยสมุนไพรแม่พิม

ที่ตั้ง

20 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ความเป็นมาของกิจการ

หมูฝอยสมุนไพรแม่พิม เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรดั้งเดิมของครอบครัวและนำมาพัฒนาคุณภาพรวมถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลาย ปราศจากผงชูรส ไม่มีสารปนเปื้อนตกค้าง ผ่านกระบวนการขจัดน้ำมันทำให้กรอบและเก็บไว้ได้นาน