เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทไท แบรนด์

ที่ตั้ง

138 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ความเป็นมาของกิจการ

ใช้เมล็ดงาสามชนิด สามสี คืองาดำ งาขาว งาม้อน ปรุงรสแต่พองามตามแนวเพื่อสุขภาพที่ดีปั้นเป็นก้อนกลมพอดีคำ เหมาะสำหรับทานเป็นอาหารว่างเพื่อเพิ่มประโยชน์จากเมล็ดงาต่อร่างกายแบบเต็มคำ (พัฒนาและต่อยอดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร และผลิตด้วยความพิถีพิถัน สะอาด ปลอดภัย ในไลน์การผลิตขนมงาหรือ Sesame Snack ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP and HACCP)