เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันอ๊อฟ คอฟฟี่ ฟาร์มสเตย์

ที่ตั้ง

18/3 ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ความเป็นมาของกิจการ

วัน-อ๊อฟ คอฟฟี่ ฟาร์มสเตย์เริ่มต้นจากความตั้งใจที่ต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ และความมุ่งมั่นตั้งใจของหนุ่มสาวชาวเมือง ที่พร้อมจะเดินตามรอยเท้าของพ่อ ประกอบกับความหลงใหลในวิถีของคนทำกาแฟ จึงเป็นที่มาของ “One Off Coffee Farmstay แม่ฮ่องสอน พื้นที่ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ดอย ณ บ้านห้วยมะเขือส้ม ตำบลหมอกจำแป่ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ One Off Coffee Farmstay แม่ฮ่องสอนปัจจุบันได้เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดแม่ฮ่องสอน