เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวหนองบัว

ที่ตั้ง

103/1 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

ความเป็นมาของกิจการ

จากประสบการณ์เป็นไกด์นำเที่ยวมาก่อน เมื่อมีนักท่องเที่ยวน้อยลง ประกอบกับมีความคิดริเริ่มจากความสวยงามที่มีรูปร่างที่แตกต่างของรากไม้ในป่า จึงนำมาสร้างสรรค์เป็นโคมไฟรากไม้ เพื่อนำมาตกแต่งบ้านเรือน นอกจากนั้นแล้วยังสามารถนำมาตกแต่งสวน หรือตู้ปลาได้อย่างสวยงาม “งานรากไม้” เป็นงานที่มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละชิ้น มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งไม้แต่ละชนิดก็มีความสวยที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการรังสรรค์ของธรรมชาติ อาทิเช่น ไม้บางชนิดถูกกระแสน้ำกัดเซาะเป็นระยะเวลานาน หรือบางชนิดถูกปลวกกัดกินจนเหลือแค่ส่วนที่แข็งไว้ดูเป็นรูปทรงต่างๆ ตามจินตนาการของผู้พบเห็น