เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านภูจวง

ที่ตั้ง

75/1 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ความเป็นมาของกิจการ

“ผ้าทอบ้านภูจวง” เป็นผ้ามีลายผ้าที่เก่าแก่บอกเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน ด้วยการสื่อสารผ่านการทอด้วยลวดลายของผ้าที่ล้วนแต่เป็นมงคล มีการนำเทคนิคการย้อมสีแบบโบราณกลับมาใช้ใหม่ด้วยการย้อมสีธรรมชาติ ต้องใช้ระยะเวลาในการทอค่อนข้างนานในแต่ละผืน นอกจากนั้นแล้วสืบทอดลายผ้าเป็นผู้สูงวัย ซึ่งมีอยู่น้อยมากในชุมชนและมีคุณค่าเหมาะแก่การสะสม ตัวอย่าง“ผ้าทอบ้านภูจวง” ซึ่งเป็นลาย ขอกำซ้อน หมายถึง ความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัวเอง พึ่งพาตนเองได้ ได้จากสีของครั่ง เป็นสีชมพู, ใบหูกวาง เป็นสีเหลือง, หมากลงโคลน เป็นสีเทาดำ, หมาก เป็นสีน้ำตาล ใช้ระยะเวลาการทอด้วยมือ 6-8 ชม/วัน รวมเวลาในการทอแล้ว 1 ใบใช้ระยะเวลา 1 เดือน