เกี่ยวกับ กลุ่มงานฝีมือบ้านเกาะลูกมอญ

ที่ตั้ง

91 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ความเป็นมาของกิจการ

จังหวัดอุทัยธานี มีผักตบชวาอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงมีความพยามในการนำผักตบชวามาเพิ่มมูลค่า ด้วยการสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น กระเป๋า กล่องใส่ของ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม พร้อมทั้งมีวิทยากรเข้ามาช่วยสอนการประยุกต์ปรับรูปแบบของลายให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น