เกี่ยวกับ ต้นก่อหลวง โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุจันทบุรี

กลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุจันทบุรี ยังคงดำรงวิถีการใช้ภูมิปัญญาไทยในการผลิตสมุนไพรแปรรูปเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน ต้นก่อหลวงเป็นภูมิปัญญาของกลุ่มผู้สูงอายุ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น

ที่ตั้ง

25 หมู่ที่ 7 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

ความเป็นมาของกิจการ

น้ำมันนวดต้นก่อหลวง ออร์แกนิค พัฒนามาจากน้ำมันนวดกระดูกตำรับดั้งเดิม ไม่ร้อน ไม่ระคายเคืองผิว สกัดจากสมุนไพรที่หายาก ปราศจากสารเคมี ตามกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดการปวด ตึงของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น นิ้วล๊อก ไหล่ติด หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท สามารถใช้ได้ วิธีใช้ นวดคลึงเบาๆ ในบริเวณที่ปวด ได้บ่อยเท่าที่ต้องการจังหวัดจันทบุรี อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกภูมิปัญญาด้านสมุนไพร กลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุจันทบุรี ยังคงดำรงวิถีการใช้ภูมิปัญญาไทยในการผลิตสมุนไพรแปรรูปเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน ต้นก่อหลวงเป็นภูมิปัญญาของกลุ่มผู้สูงอายุ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นและเป็นการดูแลผู้สูงอายุและเกิดกิจกรรมในช่วงเกษียณอายุ ทำให้ได้มารวมกลุ่มคนในวัยเดียวกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันและทำงานทำให้มีรายได้ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากจะได้ความสนุกของคนในวัยเดียวกันยังได้เงิน