เกี่ยวกับ บริษัท พราวด์ ออร์แกนิค จำกัด

ที่ตั้ง

90 ต.หนองไม้ก้อง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

ความเป็นมาของกิจการ

นวัตกรรมจากข้าวเริ่มจากการปลูกข้าวสายพันธ์ กข69 (ทับทิมชุมแพ) และข้าวมะลินิลสุรินทร์ จนกระทั้งนายทฤษฏี เพชรมะลิ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปลูกและควบคุมคุณภาพได้อย่างดีที่สุด จึงเกิดการผลิตและแปรรูปข้าว ในรูปแบบของน้ำมันรำสกัดบริสุทธิ์ มีคุณประโยชน์ต่างๆ มากมาย จำหน่ายในรูปแบบบรรจุแคปซูลเป็นแคปซูลน้ำมันรำข้าว โดยข้าวทั้งหมดที่นำมาผลิตและจำหน่ายจะเป็นข้าวพันธุ์มะลินิลสุรินทร์ และข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ เป็นกลุ่มที่ปลูกข้าวโภชนาการสูงปลูกแบบนาปราณีต ปักดำทั้งหมด (Top Thai Rice) ตั้งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร