เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านโนนโก

ที่ตั้ง

166/1 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

ความเป็นมาของกิจการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาหมู่บ้าน เกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนเพื่อสานภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดให้แก่เยาวชน และผู้ที่มีความสนใจให้ได้รับความรู้ในงานฝีมือที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย เป็นไม้กวาดอยู่คู่กับบ้านเรือนคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน ทุกบ้านต้องมีไม้กวาดเพื่อทำความสะอาดบ้านไม้กวาดดอกหญ้า ทำมาจากดอกหญ้าที่ขึ้นอยู่ตามเชิงเขาหรือพื้นที่สูง การทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวทำไร่ทำนาเสร็จแล้ว ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ก็จะหันมาทำไม้กวาดเป็นอาชีพเสริมวัสดุต่างๆ ดังนี้ การทำไม้กวาดดอกหญ้าเชือกเข็มเย็บกระสอบให้แผ่เป็นรูปทรงไม้กวาดแล้วนำมาตอกตะปูติดกับด้ามเพื่อความแข็งแรง ภูมิปัญญาการทำไม้กวาดดอกหญ้าทำให้ชุมชนมีรายได้เสริมมีคุณภาพชีวิตที่ดี การทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง