เกี่ยวกับ จอย จิว เฮาส์

ที่ตั้ง

73/2 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

ความเป็นมาของกิจการ

joy jewel house คือ การนำเอาอัญมณีและหินสีที่มีขายในตลาดพลอย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และการนำเส้นใยกัญชงที่ทรงคุณค่าของ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มาผสมผสานต่อยอด เพิ่มมูลค่า และพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาผสมผสานด้วยการ “จับเส้นใยใส่อัญมณี” เกิดเป็นเครื่องประดับแนวใหม่ ล้ำสมัย หลากหลายสไตล์ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคได้เลือกสินค้า ทั้งที่เป็นเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย ของใช้ และของตกแต่งบ้าน จากอัญมณีและหินสี นอกจากนั้น ยังคิดค้นและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจต่อไป