เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอด จรรย์สุดา

ที่ตั้ง

599/1 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่ที่จังหวัดตาก ก่อตั้งโดยคุณจรรยา หมูนวล และได้จดทะเบียนพาณิชย์ในชื่อ “ร้านจรรย์สุดา” ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2541 จนกระทั้งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอด จรรย์สุดา” ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ ตรา “จรรย์สุดา” จำหน่ายทั้งแบบปลีกและส่ง โดยมีพื้นที่จำหน่ายในเขตภาคเหนือเป็นหลัก