เกี่ยวกับ ทัตญาแคบหมู

ที่ตั้ง

69/2 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มจากความชื่นชอบส่วนตัว ที่มีความชื่อชอบในการทาน แคปหมู ซึ่งหาทานที่ไหนยังไม่ถูกใจ จึงได้นำความชื่นชอบของตน มาทดลองทำ เพื่อรับประทาน ลองผิดลองถูกจึงได้รู้หลักการต่าง ๆ ที่ลงตัว จึงเปลี่ยนแนวคิด จากทำทานเอง มาผลิตเพื่อจำหน่าย ผลตอบรับออกมาดีมาก จึงได้มีแบรนด์ทัตญาแคบหมู มาจนถึงปัจจุบัน