เกี่ยวกับ เครื่องเคลือบดินเผาโมทนา

ที่ตั้ง

33 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

ความเป็นมาของกิจการ

Mothana ceramic หรือกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาโมทนา คือกลุ่มช่างปั้นพื้นบ้านผู้นำเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกมาผสมผสานกับทองลงไปในชิ้นงานให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น อู๊ด–เฉลิมเกียรติ บุญคง คือช่างปั้น แรกเริ่มเดิมทีทำงานในโรงโม่หินที่จังหวัดลำปาง แต่ฝุ่นจากโรงงานทำให้ลูกสาวเกิดเป็นภูมิแพ้ จึงตั้งใจกลับบ้านเกิดมาทำอาชีพช่างปั้นเพื่อต่อยอดงานเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกให้เป็นที่รู้จัก โดยที่บ้านเกิด ในพื้นที่สวนฝรั่งของครอบครัวเขาได้สร้างสตูดิโอสำหรับทำงานเซรามิกที่มีชีวิต ร่มรื่น มีพื้นที่การเรียนรู้กระบวนการทำเครื่องปั้นดินเผาอย่างเป็นระบบและครบวงจร