เกี่ยวกับ ร้านสุขเสมอ

ที่ตั้ง

40/6 ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ความเป็นมาของกิจการ

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์เป็นที่จดจำแก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติโดยใช้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเป็นหลัก จ.สุโขทัยในสายตาของคนทั่วไปเป็นจังหวัดที่เงียบและเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ภาคเหนือ แต่สำหรับเราทั้ง 2 คน กลับมีความเห็นว่า จ.สุโขททัยเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ มีเอกลักษณ์มีวิถีชุมชนที่น่าสนใจและมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ยาวนาน มากกว่าเป็นจังหวัดทางผ่าน จึงเริ่มทำร้านกาแฟและเบเกอร์รี่ แต่ในช่วงเริ่มต้นเราก็เป็นเด็กที่หัดทำธุรกิจ ไร้ทิศทาง ทำผลิตภัณฑ์ (เครื่องดื่ม ขนม) ไปตามกระแส ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราโดดเด่นขึ้นมากว่าร้านกาแฟที่เกิดขึ้นใหม่จำนวนมากในจังหวัด เราจึงกลับมาทบทวนหาเอกลักษณ์ของ จ.สุโขทัย โดยตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเข้ามาที่ร้านและซื้อของฝากของทางร้าน ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่เหมือนใครเมื่อนำไปฝากใครต้องรู้ทันทีว่ามาจากร้านสุขเสมอ จ.สุโขทัย จึงได้ผลิตภัณฑ์ “เค้กศรีนินสังคโลก” และกาแฟห้วยตม” โดยมีจุดมุ่งหมายในการเชื่อมโยงชุมชนให้มีส่วนร่วมผลิตภัณฑ์ของทางร้าน