เกี่ยวกับ บริษัท พิมพร บานาน่า อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

ที่ตั้ง

394/5 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

ความเป็นมาของกิจการ

คุณพิมพร แจ่มโพธิ์ เป็นเกษตรกรปลูกกล้วยน้ำว้า ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเกษตรกรรายอื่น ๆ ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงก็ปลูกกล้วยน้ำว้าเช่นเดียวกัน ในระหว่างปี พ.ศ.2538 – 2539 กล้วยน้ำว้าล้นตลาดจึงทำให้ราคากล้วยน้ำว้าถูกลงมาก คุณพิมพรจึงคิดหาแนวทาง ทำอย่างไรให้วัตถุดิบมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จึงนำวัตถุดิบมาทดลองแปรรูปด้วยอยู่หลายวิธี จนสามารถได้วิธีการแปรรูปที่ลงตัวและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จึงมีการพัฒนาสินค้าหลายรูปแบบจนสามารถสร้างแบรนด์ Chips & Chill ขึ้นมา และขยายตลาดส่งภายในประเทศ จนเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคหลากหลายกลุ่ม ตลอดจนมีการส่งออกในต่างประเทศหลายประเทศในปัจจุบัน