เกี่ยวกับ ถั่วทอดแม่บุญมา

ที่ตั้ง

41 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

ความเป็นมาของกิจการ

ถั่วทอดแม่บุญมาริเริ่มโดย แม่บุญมาคงยอด เดิมทีแม่คุณมาประกอบอาชีพเกษตรกรแต่ในปี พ.ศ. 2533 แม่บุญมาได้เล็งเห็นว่าการทำถั่วทอด ซึ่งเป็นขนมของฝากของสุโขทัยที่มีชื่อเสียง น่าจะสามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับครอบครัว แม่บุญมาจึงได้ทดลองทำถั่วทอดในลักษณะลองผิดลองถูก มีการปรับสูตรถั่วทอดและแก้ไขเรื่อยมา จนได้มาเป็นสูตรลับเฉพาะจนถึงทุกวันนี้ กว่า 31 ปีมาแล้ว