เกี่ยวกับ บริษัท สมาร์ทบิ้วตี้แอนด์เฮลท์ตี้ จำกัด

ที่ตั้ง

268 ต.ในเมือง อ.เมืองพิณุโลก จ.พิษณุโลก

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มธุรกิจจากขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องสำอางและอาหารเสริม ตั้งแต่ปี 2556 ส่วนตัวมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้า คือ ผิวแพ้ง่าย ทดลองสินค้าทุกตัวที่ขายทั้งราคาถูก ราคาแพง รวมทั้งเคาน์เตอร์แบรนด์ แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ ประกอบกับตอนนั้นยังไม่มีเครื่องสำอางใดที่ตอบโจทย์ในการซ่อมแซม ฟื้นฟู บำรุง ผิวหน้าในขั้นตอนเดียวแบบง่าย ๆ จึงมีแนวคิดที่จะผลิตเครื่องสำอางแบรนด์ของตนเอง และได้คิดค้นและพัฒนาสูตรร่วมกับ RD จนได้สูตรที่ลงตัวและจัดจำหน่ายในขณะนี้ และได้มีการนำวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรของไทยในพื้นที่มาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกหลายรายการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยและสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดกาล