เกี่ยวกับ หจก.ฟาร์มเห็ดหลินจือบ้านราชพฤกษ์พิษณุโลก

ที่ตั้ง

2 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิณุโลก จ.พิษณุโลก

ความเป็นมาของกิจการ

ผู้บริหารมีความสนใจเพาะเห็ดหลินจือเพื่อจำหน่ายหลังเข้าร่วมงานแปรรูป ต่อมาทางผู้บริหารจึงเห็นคุณค่าและความเป็นไปได้ของตลาด และยังสามารถนำมาเพิ่มมูลค่า และสร้างคุณค่าทางการตลาดได้ จึงได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังในการพัฒนาแปรรูปในเชิงพาณิชย์