เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำพริกไร้สารกันบูด

ที่ตั้ง

6 ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

ความเป็นมาของกิจการ

การรวมกลุ่มของแม่บ้านเกษตรกรในชุมชนและการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้เวลาว่างจากการทำนามาทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยการนำวัตถุดิบ ข่า ตระไคร้ มะกรูดที่มีอยู่ทุกครัวเรือนทั้งสดและปลอดภัยจากสารเคมีนำมาผลิตเป็นน้ำพริกแกงที่มีรสชาติถูกปาก เน้นความสะอาด ปลอดภัย ไม่ใส่สารกันบูด