เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรไทยทุ่งทรายทอง

ที่ตั้ง

447 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ความเป็นมาของกิจการ

แผ่นสมุนไพรประคบร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากลูกประคบซึ่งจะต้องนำไปนึ่งแล้วใช้นวดร่างกาย แต่เนื่องจากการใช้ลูกประคบไม่สะดวกต่อการใช้งาน กลุ่มจึงได้พัฒนาแผ่นสมุนไพรประคบร้อนซึ่งสามารถใช้กับตู้อบไมโครเวฟ เพื่อความสะดวกเหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบัน โดยในการพัฒนานั้น กลุ่มได้เริ่มต้นจากการใช้สูตรสมุนไพรที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่เป็นแพทย์แผนโบราณและปราชญ์ชาวบ้าน มาเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยได้พัฒนาให้มีการใช้ผ้าไหมประดิษฐ์ไทย ซึ่งชาวบ้านที่เป็นสมาชิกของกลุ่มทอกันเองมาเป็นวัสดุในการทำแผ่นสมุนไพรประคบร้อน ทั้งนี้เพื่อความสวยงาม สามารถแสดงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของไทยได้อย่างชัดเจน