เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านทุ่งโพธิ์

ที่ตั้ง

105 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ความเป็นมาของกิจการ

กลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวาบ้านทุ่งโพธิ์ก่อตั้งจากการรวมกลุ่มสมาชิกจักสานผักตบชวาในปี พ.ศ. 2532 โดยรวบรวมสมาชิกที่มีพื้นฐานทางด้านการจักสานกระบุง ตะกร้าสานสำหรับใช้ในครัวเรือนและใช้เวลาว่างหลังฤดูเก็บเกี่ยว จากผักตบชวาที่เหลือทิ้งและเป็นวัชพืชที่ทุกคนมองข้าม วันนี้ MUTTANA ได้นำมาแปรรูปเป็นกระเป๋าที่มีความสวยงาม เก๋ไก๋ไม่ซ้ำใคร ภูมิปัญญาไทยที่กลายมาเป็นแฟชั่น “กระเป๋าผักตบชวา” งานแฮนเมดที่ทำมาจากผักตบชวาที่เคยสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ ก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียและกีดขวางทางน้ำ คนในชุมชนจึงได้แนวคิดนำมาพัฒนาเป็นกระเป๋า ที่บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร คืออีกแห่งหนึ่งซึ่งถือเป็นแหล่งจักสานกระเป๋าจากผักตบชวารูปทรงสวยงามทันสมัย