เกี่ยวกับ กลุ่มสมุนไพรจันทร์หอม

ที่ตั้ง

939 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ความเป็นมาของกิจการ

ในพื้นที่มีชาวบ้านปลูกสมุนไพรจำนวนมากแต่ไม่ได้ราคาจึงนำมาแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรปรับอากาศจันทร์หอม ตั้งอยู่ที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีนางรัชนี เอี่ยมสอาด เป็นประธานกลุ่ม โดยมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับอากาศจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้แก่ ชา มะกรูด บุหงารําไป ที่มีกลิ่นหอมจากดอกไม้หลากหลายชนิดตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน อีกทั้งวิสาหกิจชุมชน สมุนไพรปรับอากาศจันทร์หอม ยังมีผลิตภัณฑ์ดูดกลิ่นจากถ่านไม้ไผ่ที่มีการเผาถ่านแบบสมบูรณ์ ถ่านไม้ไผ่มีสรรพคุณในการดูดกลิ่นอับและยังสามารถนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพได้หลากหลายเช่น ช่วยขจัดสารตกค้างในร่างกาย ช่วยดูดซับคลื่นแม่เหล็กซึ่งรั่วซิมจากคอมพิวเตอร์ เตาอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ