เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนวาเบลล์ล่าซ์ (WABELLAS)

ที่ตั้ง

24 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ความเป็นมาของกิจการ

ความมุ่งหวังที่จะปลดล็อคเคล็ดลับแห่งการฟื้นบำรุงผิวจากธรรมชาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวาเบลล์ล่าซ์ จึงได้ทำการศึกษาวิจัย นำ “ข้าว” ที่เป็นอัตลักษณ์ของ จ.พิจิตร โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอรี่ ที่ผ่านการปลูกแบบอินทรีย์ ด้วยการนำส่วนของปลายข้าวหรือข้าวหักมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และ “ลูกหว้า” ทรัพยากรล้ำค่าของ ต.วังหว้า ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ของไทย “Miracle Plum” ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระ มาผ่านกระบวนการด้วยสูตรลับเฉพาะ เป็นผลิตภัณฑ์ “เครื่องสำอางนวัตกรรมข้าวไทยและลูกหว้า” แบรนด์ WABELLAS (ความสวยงามที่เกิดขึ้นจากตำบลวังหว้า ด้วยแรงบรรดาลใจมหัศจรรย์ความงามจากธรรมชาติ ที่มุ่งหวังปลดล็อคการพื้นบำรุงผิวจากข้าว ที่เป็นอัตลักษณ์ของ จ.พิจิตร ผสมผสานคุณประโยชน์จากลูกหว้า มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ส้มโอท่าข่อย จนเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนวัตกรรมจากธรรมชาติ