เกี่ยวกับ BKY บ้านคุณยาย-ย่านเก่าวังกรด

ที่ตั้ง

276/1 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ความเป็นมาของกิจการ

“สำนึกบ้านเกิด มหัศจรรย์บนผืนผ้า ลวดลายสายคราม ส่งเสริมดูแลรักษ์ธรรมชาติ" มินตรา อาอิซาว่าผู้ก่อตั้ง B.K.Y. บ้านคุณยาย ได้นำการประยุกต์ความรู้ด้านการย้อมผ้าสีธรรมชาติ ในการออกแบบเสื้อผ้า มาอบรมให้ชาวบ้านในชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ยามว่างจากการทำนาทำสวน ต่อมาได้มีแนวคิดการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการนำแนวคิดจากญี่ปุ่นมาพัฒนาสินค้าเป็นของฝาก ของที่ระลึก จากการพัฒนาสินค้า ให้มีความหลากหลาย เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกวัย การเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ การออกแบบสินค้าเน้นความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าได้สินค้าที่มีคุณภาพ และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น