เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไทบ้านสมุนไพรไทหล่ม หมู่ 13 ตำบลน้ำชุน

ที่ตั้ง

17/1 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ความเป็นมาของกิจการ

จากการรวมกลุ่มของคนในชุมชน นำผลิตจากสมุนไพรประจำท้องถิ่น เป็นสเปรย์ทำมาจากการหมักของสมุนไพรธรรมชาติ เช่น เถาว์เอ็นอ่อน เปปเปอร์มินต์ และใบสะระแหน่ สีจากธรรมชาติ โดยนำเอาใบเตย มาหมักรวมกัน ความเย็นได้จากใบปปเปอร์มินต์ ที่มีความเย็นความหอม เป็นธรรมชาติ