เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3

ที่ตั้ง

47/1 ต.หนองแม่นา อ.เชาล้อ จ.เพชรบูรณ์

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3 จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและตนเองและเพื่อช่วยอนุรักษ์ป่าและแหล่งธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน บ้านพักโฮมสเตย์ เป็นบ้านพักแบบชาวบ้านอยู่ในหุบเขาชุมชนทำการเกษตรบริการกิจกรรมนั่งรถแต๊กแต๊กท่องเที่ยวชุมชนชมสวนเกษตรผลไม้เมืองหนาวเช่นแมคคาเดเมียอะโวคาโดองุ่นอินทรีย์กาแฟอาราบิก้ายอดมะระหวานผักไฮโดรโปนิกส์และจุดชมวิว 360 องศาจุดกางเต็นท์ของชุมชน บริการเปิดศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรพอเพียงตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่