เกี่ยวกับ ณารา แทมมะรินด์

ที่ตั้ง

109 ต.ศรีมองคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

ความเป็นมาของกิจการ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปท้องถิ่น คือ "มะขาม" ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของ จ.เพชรบูรณ์ ให้มีมาตรฐานและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เราจึงได้รวมกลุ่มสมาชิกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ "ณารา แทมมะรินด์" เน้นใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานสินค้าที่ดีและมีประโยชน์ ดังปณิธานของเรา "ณารา แทมมะรินด์ รักคุณ รักษ์สิ่งแวดล้อม"