เกี่ยวกับ หจก.โชคนิตยา กระบี่

รับผลิตสินค้า กะปิ มีกะปิหวาน กะปิแกง ขนาดและเพ็คเก็จชอบแบบไหน ยินดีทำตรงตามความต้องการ สินค้ามีมาตราฐาน อย ฮาลาล ประมง โอท๊อป และใบ cer รับรองมาตราฐานเกี่ยวกับfood

ที่ตั้ง

196 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170

ความเป็นมาของกิจการ

กะปินิตยาเกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดมาถึงรุ่นหลานที่ได้มองเห็นคุณค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปโดยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์กะปิและต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้หลากหลายปัจจุบันโกอินเตอร์ส่งไปขายไกลถึงต่างประเทศ จุดเริ่มต้นของกะปินิตยาเกิดจากคุณแม่นิตยาที่เริ่มทำมาก่อนโดยสืบทอดมาจากคุณยายทำรับประทานเองและขายในชุมชนในจังหวัดกระบี่มานานกว่า 30 ปีแล้วเพราะเนื่องจากในหมู่บ้านอยู่ใกล้กับทะเลมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีกุ้งเคยมากมายประกอบกับญาติพี่น้องชาวบ้านต่างก็ทำอาชีพประมงพื้นบ้านหากุ้งเคยกันซึ่งเป็นวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ที่ดีงามของคนในชุมชน ต่อมาคุณวิณัฐมิตรา สกุลเรมธนาภัคดี หรือคุณโอ๋ เป็นผู้บริหารรุ่นที่ 3 ที่คลุกคลี อยู่ในชุมชนมาตั้งแต่เล็ก เป็นสิ่งสิ่งดีงามของภูมิปัญญาพื้นบ้านการทำกะปิอยู่แล้ว จึงลงมือต่อยอดสร้างแบรนด์กะปิที่มีคุณภาพปัจจุบันสินค้าของโชคนิตยาผ่านมาตรฐานการตรวจสอบได้รับเครื่องหมายอยผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพความปลอดภัยเครื่องหมายรับรองฮาลาลจดทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOPระดับ 4 ดาว และเริ่มทำตลาดใหม่มาเรื่อยๆจนเป็นที่ยอมรับ