เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

จากรวมกลุ่มคนในชุมชนประมาณ 8 คนจดทะเบียนวิสาหกิจ ผลิตภัณฑ์นำ้พริกแห้ง แบรนด์ ฮานาซา มี 4 รสชาด คือ ปลาอินทรีย์ทรงเครื่อง บูดูทรงเครื่อง นรกกุ้งแซ่บ หมึกย่างเกาหลี และน้ำปลาหวาน

ที่ตั้ง

22/14 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

ความเป็นมาของกิจการ

คุณไพลิน กลม มีความสามารถในการปรุงอาหารและมีสูตรการผลิตน้ำพริกอยู่แล้ว ขณะที่บุตรสาวเรียนอยู่มหาวิทยาลัย ได้ทำน้ำพริกส่งให้บุตรสาวเสมอ และพบว่านำ้พริกมีความชื้นกึ่งแห้งกึ่งเปียก เสียง่าย หลังจากนั้นนำมาทดลองทำแบบแห้ง พัฒนาสููตรน้ำพริก จนคิดว่าสามารถทำเป็นอาชีพ เลยรวมกลุ่มคนในชุมชนประมาณ 8 คนจดทะเบียนวิสาหกิจ ผลิตภัณฑ์นำ้พริกแห้ง แบรนด์ ฮานาซา มี 4 รสชาด คือ ปลาอินทรีย์ทรงเครื่อง บูดูทรงเครื่อง นรกกุ้งแซ่บ หมึกย่างเกาหลี และนำ้ปลาหวาน เข้าเครื่องรีทอตที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ผลิตภัณฑ์น้ำพริกมีหลายบรรุจภัณฑ์ แล้วแต่ลักษณะตลาด อาทิ ขายเป็นกิโล และจำหน่ายแบบซองกลุ่มของฝาก กล่องละ 130 รวม 4 รสชาติขนาด100 กรัม และมีเช็ตสำหรับขายส่งแม็คโคร ห้างวิลล่ามาร์เก็ต การผลิตนน้ำปลาหวานผลิตครั้ง 540 ซอง ซองละ 69 บาท ขายหน้าร้าน ออนไลน์ ขายส่ง ผ่านตัวแทน ร้านปิ่นโต กำลังการผลิตนำ้พริกวันละ 100 กิโลกรัม สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 1 จำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว นำ้พริกฮานาซามาสามารถเก็บยาวนานได้ 1 ปี