เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนข้าวคนเมืองชลบุรี

วิสาหกิจชุมชนข้าวคนเมืองชลบุรี ผลิตและจำหน่ายแป้งข้าว ในนาม “เติมสุข”

ที่ตั้ง

184 หมู่ที่ 2 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชนข้าวคนเมืองชลบุรี ผลิตและจำหน่ายแป้งข้าว ในนาม “เติมสุข”ผลิตภัณฑ์คือ แป้งข้าวไรซ์เบอรี่ สำหรับเป็นส่วนผสมในอาหารทั้งคาว-หวาน จุดเด่นเพื่อใช้ทดแทนแป้งสาลีในเมนูอาหารหวาน (เบเกอรี่) ปัจจุบันได้รับความนิยมและการตอบรับเป็นอย่างดี และมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น แป้งข้าวไรท์เบอร์รี่ เป็นแป้งที่สามารถทดแทนแป้งสาลีได้มากๆ จุดเด่นของมันสามารถใช้ทำขนมเค้ก,คุกกี้แทนแป้งสาลีทั่วไปได้ ยี่ห้อ เติมสุข เป็นคุกกี้ข้าวกล้องที่ทำมาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมธัญพืช ใช้เนยสดไม่มีไขมันทรานไม่มีส่วนผมของแป้งสาลี คุกกี้ข้าว ตราเติมสุข ผู้ประกอบการ : 1. นายปัณณธร คำแก้ว 2. นายพีระพงษ์ สุดประเสริฐ