เกี่ยวกับ ร้านไอเดีย ดีไซน์

จำหน่ายหมวกมุสลิม หมวกที่ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสสวมใส่ประกอบศาสนกิจหรือเข้าร่วมในพิธีสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนในชีวิตประจำวันทั่วไป

ที่ตั้ง

1/2 หมู่ที่ 3 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140

ความเป็นมาของกิจการ

คุณอับดุลเลาะเริ่มดำเนินธุรกิจ ร้านไอเดีย ดีไซน์ มา 2 ปี จำหน่ายหมวกมุสลิม หมวกที่ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสสวมใส่ประกอบศาสนกิจหรือเข้าร่วมในพิธีสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนในชีวิตประจำวันทั่วไป เริ่มต้นโดยการนำเข้าสินค้าจากประเทศมาเลเซีย ต่อมาผู้ประกอบการมีความคิดที่จะตัดเย็บหมวก และจำหน่ายเองโดยใช้แรงงานคนในพื้นที่ หมวกมีลักษณะสีดำทำจากผ้ากำมะหยี่ มีหลากหลายขนาด(ที่นิยม เบอร์ 20.5,21,21.5,22 และ 22.5) ปัจจุบันช่องทางการจำหน่ายจะอยู่ที่หน้าร้าน :ซึ่งนอกจากจะจำหน่ายหมวกยังจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น เด็ก และ สตรี มุสลิม และผู้ประกอบการจะเปิดร้านเครื่องเขียนในฝั่งตรงกันข้าม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งที่ดี ติดถนนใหญ่ อยู่ในแหล่งชุมชน และใกล้ตลาดนัด อีกทั้งยังมีการจัดจำหน่ายให้คนในพื้นที่ 3 จังหวัดโดยตระเวณขาย ในตลาดนัด ขณะเดียวกันทางสหกรณ์ของโรงเรียนมุสลิมหลายๆที่ก็สนใจติดต่อหมวกทางร้านมาแต่เนื่องจากหมวกซอเก๊าะต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สามารถป้องกันสินค้าในขณะจัดส่ง และขณะนี้ที่ปรึกษาได้ออกแบบเพิ่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ