Gift Voucher สำหรับลูกค้าร้านค้าสุดยอด SME ใน Lazada


  • ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ที่มียอดการสั่งซื้อไม่ต่ำกว่า 150 บาท ต่อ 1 คำสั่งซื้อ จะมีสิทธิ์ลุ้นรับ Voucher
  • Voucher มีจำนวน 160 ใบ มูลค่าใบละ 1,500 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าและบริการร้านค้าสุดยอด SME ที่เข้าร่วมโครงการ
  • การลุ้นรับ Voucher จะสิ้นสุดเวลา 23.59 น. ของวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564
  • โดยจะประกาศผลวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564
  • บน Facebook ของโครงการ SMEProvincialChampions64
  • Voucher มีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศผล